Δημ. Κοντογιάννης, Γεώργιος Μέγας, Παύλος Νιρβάνας, Δημ. Ζήσης κ.α.
Αναγνωστικό για την Πέμπτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Τεύχος Α΄ και Τεύχος Β'
[1943]