Δ. Ζήσης, Κ. Ρωμαίος
Αναγνωστικό της Δ΄ Δημοτικού
[1949, 1st edition]