Ευριπίδης, Φ. Βουσβούνης, Θ. Σταύρου (σχόλια)
Ευριπίδου Τραγωδίαι Ιφιγένεια η εν Αυλίδι και εν Ταύροις δια την Ε΄ τάξιν των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1961, 9th edition]