Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι. Οιδίπους Τύραννος και Αντιγόνη
[1962, 8th edition]