Βασίλειος Ε. Πετρούνιας
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης διά την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1940]