Δημ. Μ. Γεωργακάκις
Στοιχεία ψυχολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1927, 8th edition]