Σοφία Γιαλουράκη
Νηπιαγωγεία. Βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς
[1963]