Μ. Οικονόμου, Θρ. Σταύρου, Μ. Τριανταφυλλίδης
Η γλώσσα μου. Κείμενα, γραμματική, ασκήσεις για την 5η και 6η Δημοτικού και για τις πρώτες τάξεις της μέσης παιδείας
[1965]