Νικόλαος Α. Λαζαρίδης
Αγωγή του πολίτου δια τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1957]