Αντ. Γαβριήλ (Δημήτρης Γληνός)
Οι χοίροι ιύζουσιν, τα χοιρίδια κοΐζουσιν, οι όφεις ιύζουσιν (Αλφαβητάριον Παπαμάρκου)
[1921]