Κωνσταντίνος Δ. Παπαϊωαννίδης
Γεωγραφική σειρά προς χρήσιν των εν Βουλγαρία ελληνικών εκπαιδευτηρίων, τεύχος πρώτον
[1905, 3rd edition]