Ιγνάτιος Μοσχάκης
Ιερά ιστορία Καινής Διαθήκης προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων μετ' εικόνων
[1899]