Δημήτριος Σίμος Μπαλάνος
Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης συνταχθείσα κατά το τελευταίον πρόγραμμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1913 του υπουργείου της παιδείας μετ' εικόνων και χάρτου Παλαιστίνης
[1915]