Ιωάννης Β. Λελάκης
Στοιχειώδης περιγραφική γεωμετρία
[1902]