Αλκιβιάδης Σ. Ιωαννίδης
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος προς χρήσιν των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1896]