Αντ. Ν. Χωραφάς, Σ. Ποταμιανός
Αρχαία ελληνική ιστορία δια την Δ΄ Δημοτικού
[1946]