Δ. Δούκας, Δ. Δεληπέτρος, Ρ. Ιμβριώτη
Η ζωή του παιδιού. Αναγνωστικό για την Γ΄ τάξη του Δημοτικού
[1932, 1st edition]