Α. Λάζαρου, Δ. Χατζής
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των μηδικών πολέμων. Δια την Α΄ τάξη των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1949, 1st edition]