Κ. Οράτιος Φλάκκος (Q. Horatius Flaccus), Γεώργιος Κ. Γρατσιάτος (σχόλια)
Κ. Οράτιου Φλάκκου Είκοσιν εκλεκταί ωδαί. Προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1922, 3rd edition]