Χρίστος Μαλλιαρός
Ιστορία των ανατολικών λαών και της αρχαίας Ελλάδος από των μηδικών πολέμων μέχρι του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου δια την Β΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1953, 1st edition]