Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Κύρου Αναβάσεως του Ξενοφώντος. Διά τα Ημιγυμνάσια και την Α΄ και Β΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1931, 1st edition]