Μανόλης Α. Τριανταφυλλίδης
Λεξιλογικές Ασκήσεις για την μέση παιδεία βιβλίο του δασκάλου
[1948]