Κωνσταντίνος Ι. Κίτσος
Διδακτικά προβλήματα (Η τεχνική της πρώτης αριθμήσεως και της πρώτης αναγνώσεως και γραφής)
[1957]