Ξενοφών, Νικόλαος Εμμ. Φραγκίσκος (σχόλια)
Ξενοφώντος Ελληνικά (Εκλογαί). Δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1951]