Μανόλης Α. Τριανταφυλλίδης
Λεξιλογικές ασκήσεις για την 5η και 6η Δημοτικού βιβλίο του μαθητή
[1965, 3rd edition]