Σωκράτης Παντούλας
Λεξιλόγιον αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Διά τας τάξεις: Α΄ Β΄ Γ΄ Γυμνασίου