Ιω. Ροβολής, Ε. Μιλλεούνης
Στοιχεία λογοτεχνίας
[1965]