Γρηγόριος Οικονομάκος, Αγησίλαος Περιστεράκις (εισαγωγή, μετάφραση)
Ηροδότου ιστορίαι (Εκλογαί). Α΄ Γυμνασίου (εισαγωγή, μετάφρασις, περιλήψεις)
[1971, 4th edition]