Υπουργείον Εκκλησιαστικών & Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Β. Διάταγμα (12 Απριλίου 1891) περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών και ερμηνευτική εγκύκλιος τούτου
[1891]