Δημήτριος Κακλαμάνος
Νεοελληνικά αναγνώσματα προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων. Εγκριθέντα εν τω κατά τον νόμον ΓΣΑ΄ διαγωνισμώ διά την τετραετίαν 1909-1913
[1910, 1st edition]