Ν. Κοντόπουλος, Δ. Κοντογιάννης, Γ. Καλαματιανός, Θ. Γιαννόπουλος
Αναγνωστικόν της Πέμπτης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1952, 3rd edition]