Δ. Ζήσης, Κ. Ρωμαίος
Αναγνωστικό της Δ΄ Δημοτικού
[1950, 2nd edition]