Ζαχ. Παπαντωνίου
Τα ψηλά βουνά. Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού
[1933, 5th edition]