Γεώργιος Α. Μέγας
Αναγνωστικό για την τετάρτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1940]