Ρ. Ιμβριώτη, Δ. Δεληπέτρος, Δ. Δούκας
Ο κόσμος του παιδιού. Αναγνωστικό για τη Β΄ τάξη
[1932, 4th edition]