Επ. Γ. Παπαμιχαήλ, Δημ. Βουτυράς
Ο ήλιος. Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού
[1926, 4th edition]