Δημοσθένης Μ. Ανδρεάδης
Πουλιά και παιδιά. Αλφαβητάριο μέρος β΄
[1926, 2nd edition]