Γεώργιος Α. Μέγας κ.α
Αναγνωστικό για την τετάρτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1939]