Ιωάννης Καμπανάς
Παλαιά Διαθήκη Γ’ Δημοτικού (και Α’ Έτους Συνδιδασκαλίας Γ’ και Δ’)