Δημ. Ν. Γιαννιάς
Η Καινή Διαθήκη Θρησκευτικά για την Τετάρτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1947, 7η Έκδοση]