Σωκρ. Νίκας, Παν. Παπαευαγγέλου, Γεωργ. Ρηγόπουλος, Καίτη Χιωτέλλη
Ο λόγος του Θεού. Το θαύμα της δημιουργίας και της σωτηρίας Α΄ τάξη Γυμνασίου
[1977, 1st edition]