Νικ. Σ. Γκινόπουλος
Ηρωικοί Χρόνοι της Αρχαίας Ελλάδος, δια την Γ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1923, 4th edition]