Αναγνωστικόν του Κράτους Α΄ Τάξεως (...εις τουρκικήν γλώσσαν...δια τους μαθητάς...των Οθωμανικών Δημοτικών Σχολείων του Κράτους)
[1925, 1st edition]