Βασίλειος Ε. Πετρούνιας
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης, δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1948]