Ν. Α. Βλαχάκης, Γ. Ν. Μητσόπουλος
Αναλύσεις Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων Ε΄ Γυμνασίου
[1975]