Αλκ. Ε. Μάζης
Φυσική Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός- Ατομική και Πυρηνική Φυσική. Δια τα πρακτικά τμήματα των Γυμνασίων και δια τους υποψήφιους σπουδαστάς των Ανωτάτων Σχολών.
[1960]