Αλκιβιάδης Π. Ταγκαλάκης
Φυσική προς χρήσιν των μαθητών των πρακτικών λυκείων, Γυμνασίων και υποψηφίων σπουδαστών των ανωτέρων σχολών κ.λ.π.
[1947]