Αλκίνοος Ε. Μάζης
Προβλήματα Φυσικής δια τους μαθητάς των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως και τους υποψηφίους σπουδαστάς των ανωτάτων σχολών
[1950]