Σπυρίδωνας Β. Κονισπολιάτος
Αποδείξεις και λύσεις απάντων των άλυτων ασκήσεων της άλγεβρας του κράτους (Ν. Λέκου) : προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, των υποψηφίων δια τας Στρατιωτικάς σχολάς και το Πολυτεχνείο
[1912]