Κ. Δ. Παλαιολόγος, Σ. Γ. Περιστεράκης
Φυσική (Οπτική) δια τους σπουδαστάς των ανωτάτων σχολών
[1948]